top of page

אובססידיאן- סדרת "סאקי"  I  ניצוץ סרנגה

"אובססידיאן" הוא מחקר חומרי המציג מחשבה על לבה ואבנים וולקניות כחומר גלם, ועל התערבות אנושית בתופעות געשיות במקום שהיה עד כה טבעי- בגלגול שבין לבה, אבן וזכוכית געשית.

הפרויקט מציע הסתכלות חדשה על חומר עתיק המצוי בשפע בעולם, אך תוצריו מוגבלים. התהליך המחקרי החל באיסלנד, המשיך בישראל, והוליד טכניקות עיבוד חדשות, המשלבות בין תהליכי עיבוד זכוכית, קרמיקה ומתכת. התוצרים השונים מציגים את הפוטנציאל הגלום בחומר זה על עיבודיו השונים, כמו גם מופעים אסתטיים וחזותיים חדשים השואבים השראה מממצאים ארכיאולוגיים מקומיים, ומפגשים בין מצבי צבירה של האבן שאינם יכולים להתקיים בטבע.

הפריטים המוצגים לקוחים מסדרת "סאקי", המשלבת פורצלן ואבן סקוריה שחורה- קרמיקה בזיגוג לבה.

bottom of page