top of page

חלומות   קואופרטיב "שלום ידייך"

שלום ידייך -"יסלמו אידיכי", يسلموا أيديك הינה יוזמה ליצירת מרחב נשי ישראלי-ירדני, לקידום ושימור מלאכות נשים מסורתיות במטרה לתמוך ברווחתן החברתית-כלכלית והסביבתית של המשתתפות.

הפרויקט מהווה פלטפורמה שיתופית המחברת בין  40 אמניות ירדניות וישראליות דרך מלאכות יד, ייצור משותף, פיתוח עסקי ומפגשי הכשרה מקצועיים ותיירותיים. בתום עונת הגז בירדן, כמויות גדולות של צמר נשפכות ומזהמות את עמק הסאפי. הנשים הירדניות אוספות את הצמר ובעזרת אמניות ישראליות הן מלבדות משטחי צמר בגדלים שונים, הנצבעים על ידי הנשים הישראליות בעזרת עלים, קליפות ופרחים מעצי ערבה.

התמונה המתקבלת עשויה צמר ומאה אחוז חומריים טבעיים. מדובר בתוצר יחיד במינו, שהתקבל כתוצאה מעבודה משותפת וחוצת גבולות של הנשים הישראליות והירדניות.

bottom of page