top of page

אהבה  I  קיילה תלמי והודא סעיד

אוביקט קרמי המיוצר בשיתוף פעולה בין שתי שכנות, חברות, הודא מהישוב עראבה וקיילה מהישוב השכן יובלים בגוש שגב בגליל. האוביקט מיוצר על ידי קיילה באמצעות האבניים, לאחר מכן עובר לידיה של הודא להשלמת התהליך עם הוספת כתובת קליגרפיה ערבית. הצורה בהשראת ארכיטקטורה איסלאמית, כמו גם את צורתו של היכל הספר בירושלים.

כתובת הקליגרפיה לקוחה מתוך השיר "חדרי הלב" של המשורר הערבי אלמותנבי. יצירת האוביקט התאפשרה הודות למאמץ המשותף והחיבור התרבותי והאישי של שתי השותפות.

bottom of page