top of page

קונפליקט  I  עביר חיראללה שטיינר

כאישה צעירה שגדלה עם אמא יהודיה ואבא מוסלמי, האמנית חוותה את הקונפליקט מקרוב. בניסיון להגדיר את זהותה היא הרגישה חצויה בין שני עולמות שונים ובו בעת כה דומים. בעבודה זו היא מנסה לתמצת את מהות הקונפליקט בעיניה. החומר ממנו עשויים שני הגושים הוא אותו חומר והם דומים במהותם, אך הזמן והמאבקים שעברו לאורך השנים, פצעו ועיצבו אותו בצורה שונה.  הקומפוזיציה של הפרוייקט מדמה את אותו מאבק כוחות בלתי פוסק, שיצר תלות בין הצדדים.  השימוש באור וצל מעניק מימד נוסף לסיפור המורכב.

באופן פואטי, בהתאחדותם, גבולותיהם של הגושים מטשטשים. מתחילה להגיח נימה אופטימית, התחלה של צעידה זה לצד זה לעתיד משותף וחיים הרמונים.

bottom of page