top of page

אחווה  I  סו אלה

הפסל יוצר שילוב ייחודי המזמין את הצופה לחוות נקודת מבט חדשה על המשותף לסמלי שלושת הדתות המרכזיות בישראל – האסלאם, הנצרות והיהדות. הסהר, הצלב ומגן הדוד נשזרים לכדי מופע תלת מימדי, בו שלושת הסמלים מתמזגים לכדי קונפיגורציה חדשה החוגגת את הערך המוסף שבמפגש בין שלושתם.

הפסל יצוק מברונזה ומאופיין בקווים מעוגלים וזורמים אשר משתלבים זה בזה. שלושת הסמלים מתמזגים ומתחברים לבסיס אחד שמסמל את מקורן המשותף של שלושת הדתות. 

'אחווה' הוא פסל קינטי, שתוכנן במקור בגובה של כ- 2-3 מטר, המזמין את הצופים לחוות את סמלי הדתות השונות במבט רענן דינמי וזורם המביע כמיהה לאחווה, שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין בני ובנות הדתות השונות.

bottom of page