top of page

7000  I נילי מוזר

שם העבודה, 7000, כמספר היחידות המופיעות בה. 7000 היחידות מייצגות תרבויות, לאומים ושפות שונות (עברית / ערבית / אנגלית / הינדית / יפנית / רוסית ועוד), אך בעודן מונחות יחד כערמה אחת, ניתן לראות שאין הבדל בין יחידה ליחידה, בין אדם לאדם.

לא משנה הצבע או הצורה ממנה מורכבת האות, כולנו חולקים את אותו עולם ויש לנו למעשה סיפור אחד.

לעבודה נבחרו צבעים חמים ומזמינים, מתוך שאיפה לעולם של חום, אחדות, הרמוניה וערבות הדדית.

השאיפה היא שתוך הסתכלות בעבודה, ידהה ההבדל בין צורה לצורה והכל ייהפך למעין ערבוביה אחת של צבעים וצורות, בדיוק כפי שקורה בחיי היום יום.

bottom of page