top of page

ביצה  I  נועה פיין

העבודה מבקשת להביע צורך הורי בסיסי להגן על הצאצא מקשיי וסכנות היומיום. צורך זה בא בקונפליקט עם רצונו של הצאצא לצאת, לחוות ולהיות באינטראקציה עם הקשיים והסכנות שמסביבו ולתת לאלו לעצב אותו ואת נפשו. מוטיב הציפור הבוגרת, אשר נחה בתוך ביצה בשקט ושלווה, רוצה לבטא את רצון ההורה להיות חוצץ בין הצאצא לבין סכנות וחוויות קשות.

בצידו השני של אוביקט הזכוכית ניתן לראות את הציפור לאחר הבקיעה מהביצה, כביטוי לתהליך הבלתי נמנע בו עוזב הצאצא את המקום הבטוח והמגונן ויוצא להיות נוכח בעולם המורכב והיפה.

bottom of page