top of page

בשדה חיטה   מירב כהן

ביצירה דפי הספרים נפרשים לשדה של שיבולים, העשוי ממילים ודימויים ויכול להמשיך לנצח.

מבט על שדה החיטה מזכיר את תחושותיה של האמנית כלפי הטבע: כמה היא קטנה מולו, וכמה הוא אינסופי. מעלה מחשבות לגבי החיים המשותפים בין אדם לסביבתו. חיתוך הנייר משנה את תכונותיו של הספר. מדו מימד הוא הופך לתלת מימד ובכך מתנתק הקשר בין הספר ותוכנו, והוא יכול לקבל משמעויות אחרות של עומק, תנועה אור וצל. מימד זה מעלה שאלות על שימושו של טקסט בזמננו.

bottom of page