top of page

 כתף אל כתף I מיטב שרעבי

פרויקט זה נוצר מתוך הסתכלות בעיניים תמימות על החלק האינטימי של אורח החיים הדתי – התפילה, כשהאדם הפרטי ניצב מול יוצרו. כיוון התפילה ביהדות הוא לירושלים, ועל כך מיקום ארון הקודש בבית-הכנסת, באסלאם כיוון התפילה הוא למכה, וסימונו המחראב – גומחה בקיר המסגד.

אלו מייצגים שוני בין האמונות, חיבורם מחייב את הצופה לפנות לכיוון משותף, לעמוד כתף אל כתף ולהביט לעבר העתיד. ארון הקודש עשוי מהגוני מצופה לכה , עם מגן דוד ממתכת צבוע בזהב .

המחראב עשוי בטון לבן מעוטר ידנית בצורת ערבסקה. הבטון יצוק על העץ כמסר של חיבור חזק, המדגיש את הכיוון המשותף.

bottom of page