top of page

יצירה טיפוגרפית של שלום וחיים משותפים  I  ליחן קרלינסקי 

כרזה טיפוגרפית המציגה שפה מוכרת ליוצרת, עברית, משולבת עם שפה זרה, הערבית.

שתי השפות מוצגות יחדיו, כאשר מוחנו משלים באופן טבעי והרמוני את התמונה החסרה ומתרגם את האותיות הערביות למסר קוהרנטי בעברית. המסר המתקבל הוא שהטיפוגרפיה מציגה את השאיפה לחיים משותפים בין שני העמים, המיוצגים על ידי שתי השפות, ואת הקשיים הכרוכים בהשגת מטרה זו. המשפט האיקוני המובא בכרזה נאמר ע"י מנחם בגין, אדריכל הסכם השלום בין ישראל למצרים.

bottom of page