top of page

שח הכל  I  יפעה רז

שיח בין חלקים יוצר שלם, שהוא יותר מסך חלקיו.

העבודה היא חלק מפרויקט FORnEVER, שכולל דיאלוג בין הפכים שעוסק במאמצים הבלתי פוסקים  של כולם לשמור, להחזיק לתמיד. שח הכל אומר שסך הכל האמונות והדעות של רבים הן שונות, אך יש מכנה משותף- לכל אחד ואחת יש פצעים וחתכים. דווקא ב׳שריטות׳ האלה, ב׳נקודות השבר׳ מתקיים המקום לשיחה, להזדהות, לחיבור, לריפוי, לפגישה ולהשלמה בין כולם.

bottom of page