top of page

העולם בא יחדיו  I  יוני אלתר

היצירה הגרפית שהיא גם הדפס אמנותי, מורכבת מכל האלמנטים הגרפיים של דגלי מדינות העולם, אשר מעורבבים יחד במטרה להציג את השאיפה לעולם אחד מאוחד.

bottom of page