top of page

חיפוש אחר מפתחות השלום  I  ד"ר בט ארז

הבורקה הלבנה עשויה זכוכית, והיא חלק ממיצב שחוקר את החיפוש לשלום בסביבה מורכבת. הזכוכית חזקה אבל עדיין שברירית ולכן משקפת את שבריריות תהליך השלום. מפתחות מוטבעים בתוך הזכוכית, לעתים קרובות גורמים לסדקים בה או בולטים חלקית מחוצה לה.

המפתחות מסמלים הן את החיפוש והן את כוחות הפתיחה והסגירה. מפתחות עשויים לנעול מישהו, למנוע מאדם את חירותו, או לפתוח את הדלתות ולשחרר כל מי או מה שנעול בפנים. הבורקה מייצגת את השותפים לשלום והצבע הלבן את השלום עצמו.

bottom of page