top of page

תרגיל בהיעלמות  I  אורי שיפרין ענבי

הפרויקט "תרגיל בהיעלמות" הוא עבודת וידאו קולנועית המבקשת לבחון שאלות אודות עיצוב ותהליכי יצירה על ידי שימוש בקראפט, פרפורמנס ותיעודם, ככלים לביטוי חומרי, חזותי ורעיוני על תהליך והתהוותו, הנקודה בה מתחיל ובה עוצר, אם בכלל.

במהלך הפרויקט התפתחה סדרה בת שלושה אובייקטים מיצביים, לצד התנסות פרפורמטיבית, תיעוד, בדיקה והצגה שלהם, מאפשר, מזמן ואף מחייב בדיקה חוזרת של עקרונות יסוד בעיצוב, תהליכי יצירה ומחשבה. צילום המיצב המוצג כאן מורכב מכ-300 כסאות פלסטיק ואזיקונים בלבד והוא למעשה אחד מתוך שלושת המיצבים המרכיבים את העבודה, שאת יצירתם ניתן לראות בוידאו.

bottom of page